Bydlení, časopis

year of establishment: 1979

word:

Neperiodická publikace ve formě časopisu. Vydáváno při Tiskové, ediční a propagační službě místního hospodářství. Zakladatelem a šéfredaktorem Julius Macháček. V redakční radě Vlasta Štěpová, Stanislav Dlabal, Vlastimil Teska, Václav Lukas, Viera Struhařová, Vladimír Mácha, Jiří Javůrek, Jaroslav Šusta, Ladislav Vrátník a další. Od roku 1991 časté změny nakladatelství (ABF Praha, Bydlení Eloks, Bydlení a.s. od r. 1994). 1998 časopis koupilo německé nakladatelství Europress. Časopis Bydlení získal charakter odborně populárního časopisu současné doby.