Bratislavský umelecký kabinet Fr. Borového

city: Bratislava (Bratislava)
address: _