České vysoké učení technické, Fakulta stavební

person, born
Čambalová Jana,
Černý Antonín, 15. 4. 1896
Červenka Vladimír, 19. 3. 1912
Ješko Václav,
Kaňka Jan, 6. 3. 1948
Kašpar Ivan, 10. 7. 1928
Liška Václav, 19. 11. 1960
Rektorys Karel, 4. 2. 1923