Biologický ústav ČSAV

city: Praha
address: Na cvičišti 2, Praha 6 (dnes Flemingovo nám.)