Národní kulturní komise

year of establishment: 1946
year of termination: 1951
city: Praha

word:

Národní kulturní komise zřízena zákonem č. 137/1946 Sb. jako instituce pro správu státního kulturního majetku, získaného podle dekretů presidenta republiky č. 12/1945 Sb. o konfiskacích majetku Němcům, Maďarů a zrádců národa a č. 108/1945 Sb. o konfiskaci majetku nepřátel a o Fondech národní obnovy. Činnost zahájena v únoru 1947. Předsedou Zdeněk Wirth, iniciátor koncepce činnosti této instituce. Činnost ukončena nařízením vlády č. 112/1951 Sb. Přeměněna na poradní sbor Ministerstva školství, věd a umění, jež však žádnou činnost již nevyvíjel.