Galerie výtvarného umění Jana

city: Svatý Kopeček, Olomouc (Olomouc)