Q galerie

type: galerie
city: Uherský Brod (Uherské Hradiště)
address: U Plovárny 2370
state: Česká republika (Czech Republic)

Q galerie

Cílem Q galerie je podporovat prezentaci významných umělců, ať už v českém či mezinárodním rozměru, a poskytnout prostor pro dialog jejich umění v kontextu města

a regionu. Dramaturgie galerie přesahuje region i státní hranice, ale také umělecké žánry. Vzniká tak prostředí pro vzájemné střetávání a inspiraci.


Q galerie vznikla z iniciativy uherskobrodského fotografa Františka Chrástka, ředitele reklamní agentury Q studio. Sídlo agentury, sýpka z roku 1862, kdysi fungovalo jako zázemí zemědělského hospodářství hraběte Albrechta Vincence Kaunice. Svému původnímu účelu, byť pro různé majitele, sloužila sto let. Pak chátrala. Novodobá historie zpustlé sýpky se začala psát v roce 2001, kdy ji koupilo Q studio. V létě 2010 získala budova po nákladné citlivé rekonstrukci současnou podobu a od jara 2011 sídlí

v jejím vstupním sále veřejně přístupný výstavní prostor Q galerie. Galerie se ve svém programu věnuje zejména žijícím profesionálním autorům, kteří patří

ve fotografii, malbě či sochařství, k vrcholům české nebo slovenské umělecké scény. Q galerie nabízí setkání s kvalitním uměním, které vyniká v jedinečném prostředí mezi zdmi historické sýpky s moderním interiérem.


 


zdroj: http://www.q-studio.cz/galerie/


03/2015


Q galerie

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2011/04/08 - 2011/05/26   Jindřich Štreit: Vítkovice, Q galerie, Uherský Brod (Uherské Hradiště)
2012/03/16 - 2012/05/09   Tomáš Měšťánek: Obrazy a kresby, Q galerie, Uherský Brod (Uherské Hradiště)

Q galerie

date of exhibition   exhibition title
2011/04/08 - 2011/05/26   Jindřich Štreit: Vítkovice
2012/03/16 - 2012/05/09   Tomáš Měšťánek: Obrazy a kresby

Q galerie

pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  2011   Jindřich Štreit: Vítkovice (Fotografie)