Závodný klub ROH

city: Bratislava (Bratislava)
address: Turbínova 1