H2 - Vysoká škola uměleckoprůmyslová

city: Praha 1
address: náměstí Jana Palacha 80/3
ZIP: 110 00
www: www.facebook.com/H2UMPRUM