Heinrich Hoffmann und Curt Schlevogt

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2005   Vídeňská secese a moderna 1900-1925: užité umění a fotografie v českých zemích