Síň Sdružení výtvarníků Purkyně

city: Praha
address: Jungmanovo náměstí 17