Knihkupectví a kavárna Řehoře Samsy

institution, city, address
Pokorný Petr, _, _