Muzeum knihy

Encyclopedia
published, title (subtitle)
1989   Malý slovník bibliofila
Directory
published, title (subtitle)
1999   Adresář muzeí a galerií v České republice (Pro rok 2000)