Kuks

Book
published, title (subtitle)
1950   Šporkův Kuks
Subordinate Document
published, title (subtitle)
1967   Anděl žalostné smrti se nestane symbolem Kuksu
1970   Sporckův Kuks aneb Od minulosti k utopii
1971   Sporckův Kuks
1971   Sporckův Kuks