Epava Olomouc, s.r.o.

city: Olomouc (Olomouc)
address: Chválkovice, Chválkovická 223/5
zip code: 779 00
state: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: majitel@epava.cz

Epava Olomouc, s.r.o.

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  2001   Jindřich Štreit: Mezi námi
  2001   Karel Hořínek: Sochařská tvorba 1958 - 2001
  2002   Jiří Lindovský: Práce z let 1967 - 2002
  2002   Miloslav Stibor: Anima (Fotografie)
  2003   Anton Hanak (Sochařské dílo z moravských a slezských sbírek (1900 - 1915))
  2003   Jindřich Štreit: Cesty života
  2003   Jindřich Štreit: Tváře za zdí / Faces behind the Wall
  2003   Jitka Lachmann - Brůnová: Imaginace matematicko - fyzikální
  2003   Miroslav Štolfa: Malířské dílo 1956-2002
  2004   Ivo Přeček: Nevšední skutečnost (Fotografické i jiné objekty a asambláže)
  2006   Petr Zlamal: Vnější a vnitřní světy (Obrazy z let 2002 - 2005)
  2007   Miroslav Wagner: Grafika, plastika, kresba
  2008   Čestmír Přindiš: Práce z let 2002 - 2008
  2008   Jana Kasalová: Jako Ty / Like You
  2008   Jindřich Štreit: Ocelový svět / World of Steel
  2008   Miroslav Polách: Go-go on
  2008   Miroslav Šnajdr: Rodině a přátelům / For My Family and Friends
  2008   Oldřich Šembera: Řekou, loukou, křovinami...Nové práce 2005 - 2008 / By River, across the Meadow, through the Thickets...New Works 2005 - 2008
  2009   Anežka Kovalová: Nadosah ruky (Malba a kresba)
  2009   Helgi Thorgils Fridjónsson
  2009   Jan Šerých: Paramnézie / Paramnesia
  2009   Jaromír Brabenec: Pozdravy / Greetings
  2009   Jaroslav Jebavý: Obrazy
  2009   Otto Bébar: Home, Sweet Home...
  2009   Pavel Forman s dědou Karlem / Pavel Forman with granddad Karel
  2009   Robert Šalanda: Zkus to znovu, třeba jsi se spletl
  2009   Vratislav Karel Novák: Spříznění
  2009   Zbyněk Sedlecký: Vložit datum
  2010   Inge Kosková: Kresby
  2010   Jiří Hůla: Totéž / The same
  2010   Leigh Barbier: Malby a kresby / Paintings and Drawings
  2010   Lena Knilli: Věno. Postava. Čas. / Mitgift. Figur. Zeit.
  2010   Miroslav Sychra: Světlo, struktury, prostor
  2010   Pavel Knapek: Nádech - výdech
  2010   Pavel Tichoň: What is important is what you can't see
  2010   Peter Angermann
  2010   Štefan Tóth: what you can´t see (is what is important)
  2011   David Jedlička: Uložit jako...
  2011   Ivan Kříž: Křížem krážem (K sedmdesátinám autora)
  2011   Jakub Špaňhel
  2011   Jolana Havelková: U nás
  2011   Lubomír Dostál: Krajiny
  2011   Martina Pešková
  2011   Milan Kusenda: Tíha / Heaviness
  2011   Miroslava Zychová: Obraz v obraze
  2011   Zdeněk Kučera: Safety Mash
  2012   Daniela Mikulášková: Snití
  2012   Dominik Lang: Obrázky z výstavy
  2012   Jaroslav Lampar: Zahrady a ráje
  2012   Jiří David: Proč je tak legrační, když holky hážou kameny... Bolest vody
  2012   Jiří Krtička: Horizonty krajiny a duše
  2012   Jiří Žlebek: OL - 03 - 12
  2012   Michal Cimala: Trafačka - Olomouc (instrumenty, obrazy, koláže)
  2012   Michal Kalhous: Dobrý den pane sousede
  2012   Miloslav Stibor (1927-2011)
  2012   Oldřich Šembera: OL - 03 - 12
  2012   Ondřej Michálek: OL - 03 - 12
  2012   René Hábl: Micromegas (2001-2011)
  2012   Veronika Holcová
  2013   Alžběta Dirnerová: Psí máma
  2013   Bohdan Hostiňák
  2013   Jan Jemelka
  2013   Kateřina Štenclová
  2013   Magdalena Jetelová: (Des)orientation? (Projekty z let 1982–2013 / Projects from 1982–2013)
  2013   Pavel Herynek: Darwinův svět
  2013   Pavel Korbička: Event of Space
  2013   Radoslav Kutra: Bytí v malbě (Obrazy 2002 - 2012)
  2014   Adam Dostál: 034 - obrazy, fotografie, objekty
  2014   Aleš Hudeček: Od soumraku do úsvitu
  2014   Jan Kubíček
  2014   Jan Vičar: Výběr z cyklů Generál, Sadař, Psí hřbitov, Afrika
  2014   Jiří Matějů: 1.618 emocionality
  2014   Jitka Nesnídalová: JIN
  2014   Milan Kunc: Zlaté obrazy a sochy
  2014   Milan Opravil: Jazzman z města želví nálady
  2014   Vojtěch Pálka: Nemocnice
  2014   Zuzana Růžičková: Praha - Taipei
  2014   Zuzana Turečková: Bleší trh
  2015   Karolína Klimešová: První plán
  2015   Marie Blabolilová: Uvnitř a vně
  2015   Miloš Šejn: Morawa
  2015   Miroslava Zychová 2015
  2015   Tomáš Němec: Zrcátko
  2015   Vladimír Škoda: 21
  2015   Zbyněk Janáček: Labilita / Unstability
  2015   Zdeněk Kučera: Malá retrospektiva
  2016   Adam Szentpétery: Kódy geometrie
  2016   Adéla Janská: Fúze
  2016   David Moješčík: Nymphaeum
  2016   Jiří Vincenc Slavíček: Myslím na tebe / Thinking of you (Před obrazem myslím na krajinu a v krajině opět na obraz / When I´m before the painting I think of the landscape; before a landscape I think of the painting)
  2016   Joanna Piech-Kalarus: Post-synchrony
  2016   Milan Klimeš: Figura - krajina - geometrie
  2016   Petr Bařinka: All You Need Is Art
  2016   Phila Primus: Lůnění / Wombing
  2016   Richard Konvička: Barvy noci
  2017   FragmenT.D: Díla monogramisty T·D ve sbírkách Muzea umění Olomouc (Monogramista T·D - Dezider Tóth)
  2017   Irena Křivánková: Tetramin
  2017   Jiří Lindovský: Světlo, ticho
  2017   Natalia Pawlus
  2017   Ondřej Michálek - Z hloubky / Intaglio
  2018   Antonín Sondej: Identity
  2018   František Turcsányi: Dezoriental / Chlazená vášeň
  2018   Inge Kosková: Kresby
  2018   Jakub Tomáš: Smuggler
  2018   Jan Kovářík: D - M - UF
  2018   Miroslav Šnajdr st.: Hudba a Malba / Malba a Hudba
  2018   Svatopluk Otisk: Stůl na Vagoně s přáteli
  2019   Adam Kašpar: Argument oka
  2019   Dana Štěrbová: S úctou k životu
  2019   Jakub Sobotka: Still Land
  2019   Jana Jemelková: Tichá pozorovatelka
  2019   Křížová cesta z Orlice (Restaurování 2010-2018)
  2019   Magdalena A. Turzová: Cizí dům
  2019   Miroslav Šnajdr st.: Obrazy, kresby
  2019   Petr Brauner: Architekt
  2019   Petr Zatloukal: Teens 2k18
  2019   Vladimír Havlík: Jako pták (host Petra Feriancová)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2001   Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci
  2001   Urbanistická soutěž Centrum-jih v Olomouci
  2002   Česká a slovenská fotografie osmdesátých a devadesátých let 20. století
  2003   Civitas Dei (Duchovní a náboženské motivy v současném umění)
  2003   Lubomír Šlapeta 1908-1983, Čestmír Šlapeta 1908-1999: Architektonické dílo / Architectural work
  2003   Nizozemské obrazy ze sbírek Olomoucka
  2003   Umění grafiky (Grafické techniky v průběhu šesti století)
  2003   Vzdálená blízkost / Távoli közelség (Maďarské poválečné umění ze sbírek Szent István Király Múzeum v Székesfehérváru / A háboru utáni magyar képzömüvészet a Székesfehérvári Szent István Király Múzeum gyüjteményéböl)
  2004   Náhrobek olomouckého biskupa Leopolda Egkha z chrámu sv. Mořice v Kroměříži (Restaurování 2001-2004)
  2005   Kubistický nábytek (Ze sbírek českých a moravských muzeí)
  2005   Místa paměti / Space of Memory
  2005   Oltář Nejsvětější Trojice z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Uničově (Restaurování 2003 - 2005)
  2006   Kočár olomouckého biskupa Ferdinanda Julia Troyera (Restaurování 2004-2006)
  2007   Světci a jejich atributy (Z pokladnice Arcibiskupství olomouckého)
  2008   Konkrétní a surové (Pocta Arsénu Pohribnému)
  2008   Krajina v tvorbě umělců olomouckého kraje (Malba, kresba, grafika)
  2008   PAF 2008 (7. Přehlídka animovaného filmu / 7th Festival of Film Animation)
  2008   TheWaypoint2010/1 (Tomasz Zawadzki, Fred Schierenbeck, Marek Radke)
  2008   Ukřižovaný ze Zašové (Restaurování 2003 - 2007)
  2008   Umělci čistého srdce II / Artists of Pure Heart II (Pocta Anně Zemánkové / Hommage to Anna Zemanková)
  2008   Velké prádlo (200. výstava Galerie Caesar)
  2009   Christine Hubel, Hans-Jürgen Kintrup, Herbert Schweda, Lenka Thomas
  2009   Keith Bayliss, Petr Jochmann, Peter Jonckheere
  2009   Středoevropské forum Olomouc / Olomouc Central European Forum (Architektonická studie / Architectural design)
  2010   David Hanvald, Karel Štědrý: Řádná malba
  2010   Figurální tvorba umělců olomouckého kraje / Figurative Works by Artists of the Olomouc Region / Figuratives Schaffen von Künstlern aus der Olmützer Region (Malba, kresba, grafika/1900-2010 / Paintings, Drawings and Graphics/1900-2010 / Malerei, Zeichnungen und Graphik/1900-2010)
  2010   Geometrie citlivosti / Klub Konkretistů Východní Čechy
  2010   The Residents: Residence in Olomouc
  2010   Vojtěch Míča & Jiří Petrbok: Dvojitý agent
  2011   ...a jiné věci
  2011   Kristus z Litovle (Restaurování 2007 - 2010)
  2011   Septembrový sber (Mladá slovenská malba)
  2012   Josef Achrer, Martin Krajc: Kritický výběr
  2012   Neprůbojní po dvaceti letech
  2012   Projekt 2012 (Olomouc Opole Ołomuniec)
  2012   Sochařství v Olomouckém kraji 1900–2012
  2012   Umění partnerských měst / Art of Partner Cities
  2013   EX. Není lhostejné, kde právě jsme
  2013   Lubomír Typlt + Richard Stipl: ...a z nebe padá hořící pes
  2013   Zkusme Lipsko
  2014   Strom (Pocta Jindřichu Pruchovi)
  2015   AKTUÁL 15: Rekapitulace práce umělců z okruhu Galerie Caesar za rok 2015
  2015   Ars combinatoria (Dagley, Daněk, Preschoux, Urbásek et al.)
  2015   BAnda: Obrazorovnost / Visequality
  2015   Co zde sním a co zde vypiju
  2015   Matouš Lipus, Jakub Tytykalo: Mramorový oblouk
  2016   Art brut: Vrána a Mrak / The Crow and the Cloud
  2016   Jiří Žlebek: Sochy, Kateřina Žlebková (j.h.): Kresby
  2016   Laibach Kunst (Red Districts + Black Cross)
  2016   Na pierwszy rzut oka / Na první pohled / At First Sight (Wybór z czeskiej fotografii XX i XXI wieku / Výběr z české fotografie 20. a 21. století / A selection of Czech photography from the 20th and 21st centuries)
  2017   48. Miroslav Šnajdr ml., Bronislava Šnajdrová
  2017   Adolf Hölzel
  2017   Brooklyn (Miroslav Sychra: Fotografie, Jiří Pelcl: Objekty)
  2017   Doma (Výběr ze sbírky Roberta Runtáka)
  2017   Jakub Čuška, Samuel Kollárik: Evidentně na hraně
  2017   Michal Černušák, Jaroslav Koléšek: Podivné zprávy
  2017   Okamžité chrámy (Reflexe archetypů a rituálů v českém akčním a konceptuálním umění)
  2017   Otto Bébar, Miroslav Koupil, Milena Valušková
  2017   Proud času (Výstava autorů okruhu Galerie Caesar k 25. výročí galerie v olomoucké radnici)
  2018   Iva Vodrážková, Viktorie Langer: Periferie v pohybu
  2018   Okouzleni krajinou / Captivated by Landscape: Pavel Herynek, Jan Jemelka, Jiří Krtička
  2018   Radoslav Bigoš, Michal Ožibko, Zdeněk Trs: Cizí světy
  2019   1989
  2019   Johana Střížková, Jan Střížek: Hladce
  2019   Není underground jako underground (Martin Burian, Dagmar Havlíčková, Vladimír Pospíšil, Jaroslav Vacl)
  2019   Oltář z Lubiny (Restaurování 2014-2016)
  2019   Václav Buchtelík, Jan Špaček: Světla stín
kniha
  published   title (subtitle)
  2004   Mezi světlem a tmou (Sloupky a fejetony s fotografiemi Jindřicha Štreita)
  2009   Výtvarní umělci města Přerova (1900 - 2010)
  2010   Zdeněk Vacek: Tvorba 1960-2010
  2017   Josef Jambor: Tišnovská sbírka
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  2008   Osobnosti Olomouckého kraje (1850-2008)
  2010   Arcidiecézní muzeum na Olomouckém hradě / The Archdiocesan Museum at Olomouc Castle (Příspěvky z mezinárodní konference / Proceedings from the international conference)
  2014   Madony na lvu a měkký styl třetí čtvrtiny 14. století / Madonnas on lions and the soft style of the third quarter of the 14th century (Příspěvky z mezinárodního symposia / Proceedings from the international symposium)
almanach
  published   title (subtitle)
  2002   Decenium (Almanach a katalog k desátému výročí činnosti Galerie G)
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle)
  2018   Rozlomená doba 1908-1928 (Avantgardy ve střední Evropě)
  2018   Years of Disarray 1908-1928 (Avant-gardes in Central Europe)
  2019   Törésvonalak 1908-1928: Avantgárd művészet Közép-Európában
  2019   Years of Disarray 1908-1928: Avant-gardes in Central-Europe
maketa
  published   title (subtitle)
  2015   Magie otisku (Grafické techniky a technologie tisku)
program
  published   title (subtitle)
  2010   Muzeum umění Olomouc (2010 - duben, květen, červen)
průvodce
  published   title (subtitle)
  2010   Olomoucké baroko: průvodce (Výtvarná kultura let 1620-1780)