František Syrový

* 0. 0. 1888
† 1949
Soldier, Legionary, Artist

 

sex: Male

notes:
ruský legionář, plukovník československé armády za první republiky

František Syrový

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Choceň, Choceň (Ústí nad Orlicí), V roce 1935 v Chocni vytvořil samostatný rybářský spolek plk. Syrového s klubovnou v hostinci „u Rozlilků“. V roce 1938 vypracoval projekt protileteckých krytů na choceňském Tocháčkově kopci. V prosinci roku 1939 s mjr. Novotným, mjr. Krejčím a MUDr. Staňkem navázali spojení s vojenskou odbojovou skupinou „Obrana národa“ podpl. Josefa Svatoně. Na konci druhé světové války velel osmdesátičlenné občanské národní gardě se třemi rotami. Koncem května roku 1945 byl posádkovým velitelem v Chocni, podléhalo mu 220 mužů choceňské strážní služby.

František Syrový

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2008/11/06 - 2009/02/08   Pole tvůrčí a válečná, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)

František Syrový

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Pole tvůrčí a válečná / Fields of Art and Battle (Výtvarné umění ze sbírek Vojenského historického ústavu Praha / Fine art of the collection of the Military History Institute Prague), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)