Jan Liška

* 0. 0. 1937
† 10. 1970
Architect

 

sex: male

notes:
NK neuvádí 2012
zahynul při pádu do Furkotské doliny ve Vysokých Tatrách

Jan Liška

from - to   institution, city, notes
???? - 1970   Výzkumný ústav výstavby a architektury (VÚVA), Praha, samostatný odborný pracovník

Jan Liška

parte
  published   title (subtitle), publisher, city
  1970   Ing. arch. Jan Liška

Jan Liška

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1973   K psychologickým otázkám estetického osvojování architektury, Výzkumný ústav výstavby a architektury (VÚVA), Praha

Jan Liška

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2008/04/14 - 2008/05/12   Karel Holík: Obrazy, Kavárna Chat Noir, Brno (Brno-město)