Petr Zuber

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1978   Vlastimil Květenský: Keramika
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1979   Karel Kuneš, Západočeské nakladatelství v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1979   Vlastimil Květenský (Z ateliérů), Výtvarná kultura, 3, 3, 1979, 42-47