Josef Filipec

Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1995   Přednášky z XXXVII. a XXXVIII. běhu LŠSS, Pražská imaginace, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1940   Vladislav Vančura: Obrazy z dějin národa českého. (O knihách), Akord, VIII., 3, 1940/12/15, 28-30
1941   Prokop Toman: Kouzelník barev Jan Vermer z Delftu. (O knihách), Akord, VIII., 4-5, 1941/01/30, 179-181
1941   Fedor Soldán: Tři generace (O knihách), Akord, VIII., 4-5, 1941/01/30, 181-183
1941   Oldřich Stefan: Sloha architektura. (O knihách), Akord, VIII., 6, 1941/02/28, 227-
1941   Benjamín Klička: Duch asistentky Kurdové. (O knihách), Akord, VIII., 6, 1941/02/28, 228-229
1941   Vladimír Drnák: Stín přes paletu. (O knihách), Akord, VIII., 6, 1941/02/28, 229-
1941   Kniha o české divadelní tradici, Akord, VIII., 8, 1941/04/30, 301-305
1941   Antonín Pavlín: Duha nad domovem. (O knihách), Akord, VIII., 9-10, 1941/06/20, 376-377
1941   Jan Ryba: S Bohem, má krajino... (O knihách), Akord, VIII., 9-10, 1941/06/20, 377-378
1941   K.J.Beneš: Červená pečeť. (O knihách), Akord, IX., 2, 1941/10/, 78-79
1941   Josef Koudelák: Radlice boží. (O knihách), Akord, IX., 2, 1941/10/, 79-
1941   Žena v českém umění dramatickém (O knihách), Akord, IX., 3-4, 1941/12, 147-148
1941   Rudolf Krupička: První láska. (O knihách), Akord, IX., 3-4, 1941/12, 159-160
Periodical
published, title (subtitle)
1941/01/30   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život)
1941/02/28   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život)
1941/04/30   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život)
1941/06/20   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život)
1941/10/   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život)
1941/12   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život)