Marie Holická

translator

 

sex: female

notes:
Překladatelka z francouzštiny a italštiny. Především překlady literatury pro děti.
Překládala ve spolupráci s Janem Holickým.