Jan Uher

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2004   Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha