Gabriel Urbánek

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1986   Typographia 3 (Písmo, ilustrace, kniha), Státní nakladatelství technické literatury, n.p. (SNTL), Praha