Karel Zpěvák

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1972   Prahou deseti staletí (Přehled stavebních slohů), Orbis, Praha
1977   Světem starých Řeků, Orbis, Praha
1979   ABC cestovatelů, mořeplavců, objevitelů, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1986   Jak poznávat kulturní památky, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1992   Lipanská křižovatka (Příčiny, průběh a historický význam jedné bitvy), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha