Rudolf Oborník

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1963   Dřív než vyšel..., Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha