Marián Farka

* 8. 10. 1931, Plzeň (Plzeň-město), Česká republika (Czech Republic)
11. 1992, Vídeň (Wien), Rakousko (Austria)
architect, art historian, restaureteur

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Mládí prožil v Českých Budějovicích, kde měl otec truhlářství. Po studiu na UMPRUM v Praze krátce působil na památkovém úřadě v Českých Budějovicích a potom odešel do Prahy na Ústav památkové péče a ochrany přírody, kde se zabýval kunsthistorickým rozborem památek, restaurováním hradů, zámků, kostelů a kláštěrů a také historických zahrad. Vedle toho pracoval jako architekt na postkoncilních úpravách kostelů v Čechách, mj. i kostela sv. Anežky na Spořilově. V letech 1965-1967 stážoval na vídeňské univerzitě, kde získal díky doporučení prof. Hugo Rokyty stipendium. Na vídeňské technice v roce 1967 obhájil dizertaci na téma "Die Denkmalpflege und die Beziehungen zwischen Alt und Neu in historischen Stadtkernen". Po okupaci Československa odešel definitivně do Vídně, kde byl přijat do BDA (Bundesdenkmalamt-u) oddělení Dokumentace historických měst, jehož vedoucím se stal 1. června 1975. Pod jeho vedením byla pak zdokumentována celá řada památek v Rakousku.
Zemřel v listopadu 1992 a je pohřben (11.11.1992) na ústředním vídeňském hřbitově [Wiener Zentral 47,F,1,18].
Farkou upravované kostely:
Kostel sv. Jakuba Většího na Zbraslavi
Kostel Nejsvětější Trojice v Srbči u Rakovníka
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Pozdni u Rakovníka
Kostel sv. Anežky v Praze na Spořilově
prostor-ad.cz, 27.4.2018

notes:
Kunsthistorik, architekt, restaurátor, po okupaci Československa emigroval do Rakouska, publikace z oboru.