Giulio Broggio

from - to, institution, city, (notes)
1658 - 1703   Litoměřice (Litoměřice), Litoměřice (Litoměřice), (Kostel Všech svatých. Město zadalo přestavbu Giuliu Broggiovi. Realizace v l. 1673-1676. Kostel později dostavován a upravován. Kaple sv. Jana Křtitele. Zadavatelem litoměřický biskup Jaroslav ze Šternberka. Realizace novostavby v l. 1676-1677. Sladovna. Plán přestavby z r. 1681. Zadavatelem město. K realizaci patrně nedošlo. Znám jen její návrh. Sloup Nejsvětější Trojice. Novostavbu zadalo město. Realizace patrně v l. 1681-1683/1685. Radnice. Opravu budovy zadalo město díky iniciativě Josefa Pfalze Giuliu Broggiovi. Realizace patrně v l. 1683-1685. Později však přestavba. Most přes Labe. Novostavbu zadalo město opět na popud Josefa Pfalze Giuliu Broggiovi. Realizace v l. 1686-1711. Most zbořen r. 1910. Biskupská rezidence. Zadavatelem novostavby litoměřický biskup Jaroslav ze Šternberka. Realizace v l. 1689-1694. Brána biskupské rezidence. Zadavatelem litoměřický biskup Jaroslav ze Šternberka. Realizace r. 1701. Snad podíl i Octaviána Broggia. Měšťanský dům čp. 177. Přestavba po r. 1690. Později však opět přestavěno. Měšťanský dům čp. 184. Přestavba v l. 1699-1702. Později opět přestavěno. Kostel sv. Vojtěcha. Novostavbu zadalo město na popud biskupa Jaroslava ze Šternberka a Josefa Pfalze Giuliu Broggiovi. Realizace v l.1689- 1703-1708. Dokončil Octavián Broggio.)
1658 - 1670   Čížkovice, , (Zámek. Majitel panství Gustav Adolf z Warensbachu zadal přestavbu zámku Giuliu Broggiovi r. 1658. Přestavba realizován v l. 1658-1665. Zámek však byl později opět přestavěn. Kostel sv. Jakuba Většího. Novostavbu kostela zadal Giuliu Broggiovi Gustav Adolf z Warensbachu. Novostavba patrně stavěna v l. 1660-1670. Pak dostavba z l. 1675-1677.)
1658 - 1680   Lovosice, Lovosice (Litoměřice), (Kostel sv. Václava. Objednavateli přestavby kostela město Lovosice a Sylvie Kateřina, rozená z Millesimo del Caretto, provdaná Černínová z Chudenic a její další manžel Leopold Vilém Bádenský. Realizace po r. 1658. Kostel sv. Václava však byl později opět přestavěn. Hospoda. Přestavba po r. 1680. Zadavatelem město Litoměřice. Toto dílo se však dosud nepodařilo přesně lokalizovat.)
1660 - 1670   Sířejovice, , (Kostel sv. Bartoloměje. Přestavbu kostela zadal Gustav Adolf z Warensbachu Giuliu Broggiovi. Realizace patrně v l. 1660-1670. Kostel však r. 1846 empírově přestavěn.)
1673 - 1679   Dlažkovice, , (Kostel sv. Václava. Novostavbu kostela zadali Jan František Edmund a Jan Ignác Dominik Putzové z Adlersthurnu Giuliu Broggiovi. Realizace v l. 1673-1675-1679. Fara. Novostavbu fary zadal Jan Ignác Dominik Putz z Adlersthurnu Giuliu Broggiovi. Realizace patrně v l. 1677-1679. Zámek se zahradou. Přestavbu zadali majitelé panství Jan František Edmund a Jan Ignác Dominik Putzové z Adlersthurnu Giuliu Broggiovi. Realizace v l. 1673-1675.)
1674 - 1687   Liběšice, , (Kostel Nanebevstoupení Panny Marie. Liběšičtí jezuité zadali přestavbu kostela Giuliu Broggiovi r. 1674. Přestavba realizována v l. 1674-1675. V l. 1813-1816 kostel empírově přestavěn vyjma renesanční věž z l. 1589-1591. Kaple sv. Františka Xaverského. Liběšičtí jezuité zadali novostavbu Giuliu Broggiovi. Realizace patrně v l. 1686-1687.)
1674 - 1687   Mimoň, , (Kostel sv. Petra a Pavla. Dostavbu kostela zadali Jan František Edmund a Jan Ignác Dominik Putzové z Adlersthurnu Giuliu Broggiovi. Stavitel se řídil projektem Santi Bossiho. Realizace v l. 1674-1678. Fara. Novostavbu fary zadali Jan František Edmund a Jan Ignác Dominik Putzové z Adlersthurnu Giuliu Broggiovi. Realizace podle projetu Santi Bossiho v l. 1675-1677. Špitál Božího hrobu. Novostavbu zadali František Edmund a Jan Ignác Dominik Putzové z Adlersthurnu Giuliu Broggiovi. Realizace v l. 1678-1679. Zámek. Dostavbu zámku zadali Jan František Edmund a Jan Ignác Dominik Putzové z Adlersthurnu Giuliu Broggiovi. Realizace podle plánu Santi Bossiho v l. 1676-1678. Zámek r. 1985 zbořen. Kostel Nejsvětější Trojice a špitál. Novostavbu zadali Jan František Edmund a Jan Ignác Dominik Putzové z Adlersthurnu Giuliu Broggiovi. Realizace v l. 1686-1687.)
1675 - 1681   Skalka, Skalka, (Zámek. Novostavbu zámku zadal Jan Adam Hrzán z Harasova Giuliu Broggiovi. Zámek postaven ve spolupráci Giulio Broggio a Antonio Porta v l. 1675-1681. )
1679 - 1681   Svébořice, , (Kostel Nonabevzetí Panny Marie. Přestavbu kostela zadali Jan František Edmund a Jan Ignác Dominik Putzové z Adlersthurnu Giuliu Broggiovi. Realizae v l. 1679-1681. 1864 přestavba v pseudorománském slohu. 1948 kostel zbořen.)
1681 - 1692   Klášter Doksany, Doksany (Litoměřice), (Konvent. Novostavba. Zadavateli doksanské premonstrátky a probošti Daniel Girnth, František Waldhauser a Benedikt Kunovský. Realizace po r. 1681. Klášterní kostel Narození Panny Marie. Přestavbu zadali Giuliu Broggiovi premonstrátky a probošt Daniel Girnth. Realizace v l. 1681-1682. Prelatura. Přestavbu zadali Giuliu Broggiovi premonstrátzky a probošti Daniel Girnth a František Waldhauser. Realizace v l. 1686-1692. Hospodářské objekty. Novostavbu zadali premonstrátky Giuliu Broggiovi. Realizace v l. 1686-1692.)
1684 - 1688   Bohosudov, , (Ambity s kaplemi. Novostavbu svěřili bohosudovští jezuité Giuliu Broggiovi. Realizace v l. 1684-1688.)
1685 - 1689   Bohušovice nad Ohří (Litoměřice), Bohušovice nad Ohří (Litoměřice), (Kostel sv. Prokopa. Přestavbu zadali Giuliu Broggiovi doksanské premonstrátky. Realizace v l. 1685-1689.)
1685 - 1693   Černuc, , (Novostavbu hospodářského dvora zadali doksanské premonstrátky Giuliu Broggiovi. Realizace v l. 1685-1693. Později částečně přestavěno.)
1685 - 1687   Mlékojedy, , (Hospodářský dvůr.Přestavbu zadalo Giuliu Broggiovi město Litoměřice na popud Josefa Pfalze. Realizace 1685-1687. Později zčásti zbořeno.)
1686 - 1686   Hamr na Jezeře (Česká Lípa), Hamr na Jezeře (Česká Lípa), (Zámek Nový Děvín. Dostavbu svěřili Jan František Edmund a Jan Ignác Dominik Putzové z Adlersthurnu Giuliu Broggiovi. Realizace r. 1686.)
1686 - 1693   Ostrov (Karlovy Vary), Ostrov (Karlovy Vary), (Nový zámek. Dostavbu zámku svěřil vévoda Julius František Sasko-Lauenburský Giuliu Broggiovi. Realizace v l. 1686,1688-1689. Kaple sv. Floriana. Novostavbu kaple zadala Giuliu Broggiovi markaběnka Františka Sibylla Augusta Bádenská, mladší dcera vévody Julia Františka Sasko-Lauenburského. Realizace v l. 1692-1693.)
1686 - 1696   Třebenice, , (Kaple Nejsvětější Trojice. Novostavbu kaple zadaly Giuliu Broggiovi beneditinky kláštera sv. Jiří na Pražskémk hradě. Realizace v l.1686,1692-1696.)
1688 - 1697   Horní Police, , (Kostel Navštívení Panny Marie. Přestavbu kostela zadali Giuliu Broggiovi vévoda Julis František Sasko-Lauenburský a jeho starší dcera Anna Marie Františka. Realizace v l. 1688-1690. Přestavěl pak stavitel Václav Špaček. Hospodářský dvůr. Přestavbu zadali Giuliu Broggiovi vévoda Julius František Sasko-Lauennburský a jeho starší dcera Anna Marie Františka. Realizováno v l. 1686-1692. Přestavěnostavitelem Václavem Špačkem. 15 kapliček na cestě do Zákup. Novostavby kapliček zadala Anna Marie Františka, falckraběnka Pfalz-Neuburg Giuliu Broggiovi. Realizace r. 1690. Později přestavěno. Fara se stodolou. Novostavbu zadala Giuliu Broggiovi Anna Marie Františka, falckraběnka Pfalz-Neuburg. Realizace v l. 1695-1697. Později přestavěno.)
1689 - 1700   Zákupy, Zákupy (Česká Lípa), (Zámek a předzámčí. Zadavatelem přestavby Giuliu Broggiovi vévoda Julius František Sasko-Lauenburský a jeho starší dcera Anna Marie Františka. Realizace v l. 1689-1700. Později částečně upravováno stavitelem Václavem Špačkem. Dům lesního. Novostavbu zadala Anna Marie Františka, falckraběnka Pfalz-Neuburg. Realizace v l. 1690-1691. Kostel sv. Fabiana a Sebestiana. Úpravy zadala Giuliu Broggiovi Anna Marie Františka, falckraběnka Pfalz-Neuburg. Realizace r. 1693. Později přestavěno. Hospodářský dvůr. Zadavatelkou novostavby Giuliu Broggiovi Anna Marie Františka,falckraběnka Pfalz-Neuburg, později velkovévodkyně Toskánská. Realizace v l. 1694-1697. Stavbu dokončoval Octavián Broggio. Úpravy uskutečnil stavitel Václav Špaček. Kaple sv. Josefa. Novostavbu zadali Giuliu Broggiovi italští členové doprovodu Jan Gastona III. de Medici, druhého manžela Anny Marie Františky. Realizace r. 1698.)
1693 - 1700   Osek, , (Hospodářské objekty kláštera. Novostavbu zdali Giuliu Broggiovi osečtí cisterciáci a opat Benedikt Littwerig. Realizace v l. 1693-1700.)
1693 - 1698   Soběnice, , (Kostel sv. Petra a Pavla. Přestavbu kostela zadala Giuliu Broggiovi Anna Marie Františka,falckraběnka Pfalz-Neuburg, později velkovévodkyně Toskánská. Realizace v l. 1693-1698.)
1694 - 1694   Keblice, , (Kaple sv. Václava. Novostavbu zadalo Giuliu Broggiovi město Litoměřice. Realizace r. 1694.)
1695 - 1703   Mariánské Radčice, , (Poutní kostel Panny Marie Bolestné s ambity. Novostavbu zadali Giuliu Broggiovi osečtí cisterciáci a opat Benedikt Littwerig. Realizace v l. 1695-1703.)
1699 - 1701   Dobranov, , (Kostel sv. Jiří. Přastavbu kostela zadala Giuliu Broggiovi Anna Marie Františka, velkovévodkyně Toskánská. Realizace 1699-1701. Později přestavěno.)
1699 - 1699   Žitenice, , (Brána zámku. Novostavbu brány zadal Giuliu Broggiovi vyšehradský probošt Königsegg. Realizace r.1699.)
1700 - 1701   Církvice, _, (Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Zadavateli novostavby Františka Sibylla Augusta a její manžel Ludvík Vilém markrabě Bádenský. Realizace v l. 1700-1701.)