Jan Uhlík

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2018   Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století I. (Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj a kraj Vysočina), Artefactum, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2014   Sto let od smrti významného stavitele pivovarů a prvního pražského památkáře Jana Heraina, Zprávy památkové péče, 74, 5, 2014, 422-424