Renata Čiháková Rousová

* 8. 4. 1947, Cheb (Cheb), Česká republika (Czech Republic)
designer, visual artist

 

nationality: Czech
sex: female

word:
Zájem o výtvarnou tvorbu přivedl Renatu Čihákovou do LŠU, kde ji vedli Pavel Maur a Ladislav Fládr. Získala zde potřebné řemeslné základy, zejména v kresbě. V letech 1962–1966 absolvovala Střední průmyslovou školu strojní. Chtěla se věnovat průmyslovému designu, hlásila se proto na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, kam však (i z důvodu neuspokojivého „kádrového profilu“) nebyla přijata. Volný kontakt s prostředím průmyslového designu získala ve Škodovce, kam nastoupila jako konstruktérka. Výtvarné tvorbě se věnovala ve volném čase. V roce 1969 svoji práci představila v Klubu mládeže Dominik, kde si jí všimli Stanislav Bukovský a Jiří Degl, a na základě výstavy ji pozvali do skupiny Intensit založené v roce 1967. Renata Čiháková se stala členkou skupiny v roce 1970 a dodnes se pravidelně účastní společných výstav (během normalizace se však neoficiální spolek nesměl prezentovat).
Tématem autorčiných volných prací ve druhé polovině šedesátých let byly motivy historizujících staveb, například historické portály s průhledy do interiéru (na tuto kapitolu své tvorby navázala v roce 2007 účastí na výstavě „Dědictví nám dané“ v Diecézním muzeu v Plzni, na níž členové skupiny Intensit reflektovali historickou architekturu). Paralelní zájem o portrétní tvorbu bohužel nebylo možno bez ateliéru soustavně rozvíjet. Kontakt s architekturou naproti tomu posilovalo i domácí zázemí, neboť manžel byl architektem. Renata Čiháková si oblíbila motivy z městského exteriéru, zejména poetiku periferie, s jejíž melancholickou starobylostí spojila klidný, lyrický malířský výraz. Kvalitní ukázky této tvorby představují obě autorčina díla v Artotéce města Plzně. Obdobný melancholicky ztišený charakter má i druhá složka autorčiny tvorby, krajinomalba, motivicky spojená s pobyty na Šumavě.
artotekaplzen.cz, 23.6.2018

notes:
Odkaz. forma
Rousová, Renata, 1947-
-
Výtvarnice, konstruktérka a průmyslová designérka.