Jan Hybner

* 4. 6. 1964, Praha, Česká republika (Czech Republic)
, Pedagogue

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jx20080814026

notes:
Majitel knihvazačské a restaurátorské dílny, autor uměleckých knižních vazeb, vyučuje na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, kde vede kurzy umělecké knižní vazby.
Zdroj: NKC

Jan Hybner

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, Náměstí Jana Palacha 80, knihařská dílna .- mistr odborné výuky

Jan Hybner

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2018/12/03 - 2019/01/06   Jan Hybner: Why not?, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha

Jan Hybner

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Ještě rozhovor se mnou, Přítelík, 5
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Jan Hybner (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org

Jan Hybner

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Brožura (Teorie knižní vazby pro studenty VŠUP), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2011   Knižní vazby z Dunhuangu, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2017   Elementy knižní vazby, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2021   Brožura (Teorie knižní vazby pro studenty UMPRUM), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2022   Knižní vazby z Dunhuangu (Teorie knižní vazby pro studenty UMPRUM), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006/léto   Přítelík (Zpravodaj Kroužku přátel leporela), 7, Kroužek přátel leporela, Praha 1

Jan Hybner

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2020   Codex Aigas: We Came in Peace for all Mankind (Sborník autorských knih z ateliéru ilustrace a grafiky UMPRUM 2003-2018 / Anthology of Author's Books from the Studio of Illustration and Graphics UMPRUM 2003-2018), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Ruční slepotisk a zlacení (Uvedení do technologie a historické inspirace), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Členská základna Kroužku přátel leporela, Přítelík, 1
  1999   Finance, Přítelík, 1
  1999   Kursy pro zájemce o leporelo, Přítelík, 1
  1999   Obohacovat, nebo obnovovat?, Přítelík, 1
  1999   Pro věhlas Kroužku přátel leporela, Přítelík, 1
  1999   Přijímání nových členů, Přítelík, 1
  1999   Příprava výstav KPL, Přítelík, 1
  1999   Redakce, Přítelík, 1
  1999   Účast na výstavách, Přítelík, 1
  1999   Výstavka v Chotěborkách, Přítelík, 1
  1999   Výstavka v knihvazačské dílně VŠUP, Přítelík, 1
  2001   100 let knihvazačské dílny VŠUP, Přítelík, 2
  2001   Co se děje s Francine Musaerts?, Přítelík, 2
  2001   Darem, Přítelík, 2
  2001   Na Zhoři, Přítelík, 2
  2001   Noví členové KPL, Přítelík, 2
  2001   Rozhovor s Terezou Říčanovou, Přítelík, 2-13
  2001   Umprumáčci, Přítelík, 2
  2001   Výstavka v Galerii Luka, Přítelík, 1
  2001   Výstavy ve Zhoři, Přítelík, 2
  2001   Z nečinnosti KPL, Přítelík, 2
  2003   Rozhovor s Pavlem Novákem, Příloha Přítelíku, 4
  2004   Ještě rozhovor se mnou, Přítelík, 5
  2004   Rozhovor s Tomášem Brousilem, Příloha Přítelíku, 5

Jan Hybner

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Brožura (Teorie knižní vazby pro studenty VŠUP), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2011   Knižní vazby z Dunhuangu, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2017   Elementy knižní vazby, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2021   Brožura (Teorie knižní vazby pro studenty UMPRUM), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2022   Knižní vazby z Dunhuangu (Teorie knižní vazby pro studenty UMPRUM), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005/léto   Přítelík (Zpravodaj Kroužku přátel leporela), 6, Kroužek přátel leporela, Praha 1
  2006/léto   Přítelík (Zpravodaj Kroužku přátel leporela), 7, Kroužek přátel leporela, Praha 1

Jan Hybner

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  jaro 2002   Rozhovor s Valerií Hamill, Přítelík, 3

Jan Hybner

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Vše o Z cest, Přítelík, 4
  2004   Monica Berdan: Daří se mi dobře, Příloha Přítelíku, 5
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010/04/17   Big thanks for big things (Jiřímu Šalamounovi k pětasedmdesátinám), Ministerstvo kultury České republiky, Praha