Joseph Gallus Rittenberg

Author's
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1999/02/01 - 1999/02/28   Joseph Gallus Rittenberg: Terra obscura, Strahovský klášter (Královská kanonie premonstrátů na Strahově), Praha
1999/03/25 - 1999/04/18   Joseph Gallus Rittenberg: Terra obscura, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)