Jaroslav Kuchař

* 1. 1. 1923
† 8. 2. 2009
Editor, linguist

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01070724
VIAF: 91653721

notes:
Skutečné jméno: Machač, Jaroslav, 1928-1990

Jaroslav Kuchař

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962   Knížka o jazyce a stylu soudobé české literatury (Cyklus statí pracovníků Ústavu pro jazyk český ČSAV), Orbis, Praha
  1972   Čeština všední i nevšední, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1974   Čeština za školou, Orbis, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha

Jaroslav Kuchař

periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1954/09   Naše řeč (Ústav pro jazyk český Čs. akademie věd), 37.ročník, 7-8.číslo, Ústav pro jazyk český ČSAV, Praha