Herbert Marshall McLuhan

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1991   Jak rozumět médiím (Extenze člověka), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
2008   Člověk, média a elektronická kultura, Nakladatelství Jota, Brno (Brno-město)