Miroslav Veselý

Typographer

 

sex: male

Miroslav Veselý

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1987/04/29 - 1987/05/24   Aktuální fotografie 2 - Okamžik, Kabinet užitého umění, Brno (Brno-město)
1987/06/05 - 1987/06/27   Aktuální fotografie 2 - Okamžik, Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
1987/07/03 - 1987/09/07   Aktuální fotografie 2 - Okamžik, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)

Miroslav Veselý

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1987   Okamžik: Aktuální fotografie 2, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)

Miroslav Veselý

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Adolf Hoffmeister: Najnovšie koláže a kresby, Fond výtvarných umení (FVU), Bratislava (Bratislava)
  2004   Luděk Tichý: Ex Amore, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
  2005   Pavel Míka: Sochy / Sculptures, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
  2007   Ilja Sainer: Citadela II - Bytostné chvění / Citadel II - A Primal Trembling, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
  2007   Jiří Voves: Z cyklů Paměti / From Cycles Reminiscences / Aus Zyklen Erinnerungen, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
  2009   Oldřich Kulhánek: Návrat / Return, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
  2011   Marie Blabolilová: Tichá společenství / Quiet togetherness
  2018   Marie Blabolilová: Malá retrospektiva / a small retrospective, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
  nedatováno   Ema Blažková: Peripetie, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2018   Marie Blabolilová: Malá retrospektiva / a small retrospektive, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)

Miroslav Veselý

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2018/10/25 - 2019/01/31   Marie Blabolilová: Malá retrospektiva / A small retrospective, Muzeum ghetta, foyer kina, Terezín (Litoměřice)