Jean-Clarence Lambert

* 24. 7. 1930, Paříž (Paris), Francie (France)
translator, Poet, art critic, literary critic

 

nationality: French
sex: male

NK AUT: xx0042848

notes:
-
"Je třeba naučit se zacházet s jazykem, JAKO BY BYL autonomní zkušeností - a přitom nezapomínat, že autonomní zkušeností není."
zdroj: Karel Milota: Permutační poezie. Dialog : Kulturně politický měsíčník, 1969, č.8

Jean-Clarence Lambert

 

Jean-Clarence Lambert

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Okolo pařížského bienále, Výtvarná práce, 1-3
  1998   Jean-Clarence Lambert, Labyrint - 2. mezinárodní trienále grafiky Praha '98 / Labyrinth - 2nd International Triennial of Graphic Art Prague, 26
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Jean-Clarence Lambert (fr.wikipedia.org), fr.wikipedia.org
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Jean-Clarence Lambert (kurátor kolekce / curator of the collection), Labyrint - 2. mezinárodní trienále grafiky Praha '98 / Labyrinth - 2nd International Triennial of Graphic Art Prague, 117

Jean-Clarence Lambert

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Corneille, Galilée, Paříž (Paris)

Jean-Clarence Lambert

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1977   Irena Dedicova (Peintures 1967-1977)
  1979   Dedicova, La Société des exposition du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, Brusel (Brussels)
  nedatováno   Irena Dedicova
  nedatováno   Irena Dedicova 1932 - 1987
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Phases, Galerie Verrière, Lyon
  1998   Labyrint - 2. mezinárodní trienále grafiky Praha '98 / Labyrinth - 2nd International Triennial of Graphic Art Prague (Vize a interpretace mýtu v současné světové grafice / Vision and Interpretation of the Eternal Myth in Contemporary Printmaking)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1985   Sensibilités contemporaines / Contemporary artistic sensibilities (70 artistes d'origine tchégue et slovaque hors tchécoslovaquie / 70 artists of Czech and Slovak origin living outside Czechoslovakia 1970 - 1984), Geneviève Bénamou, Paříž (Paris)
  2016   Hoffmeisterova ironická kronika doby, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2016   Hoffmeister's Ironic Chronicle, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2018   Opus International, PageFive, Praha 7
  2021   Bohumila Grögerová: Setiny, Památník národního písemnictví, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Slovo, písmo, akce, hlas (K estetice kultury technického věku. Výběr z esejů, manifestů a uměleckých programů druhé poloviny XX. století), Československý spisovatel, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Dictionnaire général du Surréalisme et de ses environs, Office du Livre S.A., Fribourg
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Mistrovská díla sbírek Musée de l'Homme, 12-12
  1966   K novému baroku (Nové směry v sochařství čili imaginace formy), Výtvarná práce, 12
  1967   502 tézí pro ´otevřenou poezii´, Slovo, písmo, akce, hlas, 66-73
  1968   Medunarodni susret umetnika, Vela Luka 1968, Umetnost, 16.číslo, 57-63
  1968   Prague ou Mexico, Opus International, 9.číslo, 70-70
  1998   2. mezinárodní trienále grafiky - Inter-Kontakt-Grafik Praha '98 (Přehlídka vyznamenaných umělců), Grapheion, 64-98
  1998   2nd International Triennial of graphic Art Inter-Kontakt-Grafik, Praha '98 (A Survey of the Triennial Winners), Grapheion, 64-98
  1998   Podobně jako ve všech obdobích... / As in all periods..., Labyrint - 2. mezinárodní trienále grafiky Praha '98 / Labyrinth - 2nd International Triennial of Graphic Art Prague, 117
  1998   Současné labyrinty / Contemporary Labyrinths, Labyrint - 2. mezinárodní trienále grafiky Praha '98 / Labyrinth - 2nd International Triennial of Graphic Art Prague, 27-36
katalogová pozvánka
  published   title (subtitle), publisher, city
  1978   Irena Dedicova, La Galerie 2016
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955/03   Phases (Cahiers internationaux de recherches littéraires et plastiques), 2.číslo
  1960/01   Phases (Cahiers internationaux de documentation sur la poésie et l'art d'avant-garde), 5-6.číslo

Jean-Clarence Lambert

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Poznámky o autorech, Slovo, písmo, akce, hlas, 245-250
  1968   Medunarodni susret umetnika, Vela Luka 1968, Umetnost, 16.číslo, 57-63
  1969   Permutační poezie, Dialog, 6-7
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   2. mezinárodní trienále grafiky - Inter-Kontakt-Grafik Praha '98 (Labyrint: Vize a interpretace věčného mýtu v současné grafice), Grapheion, 52-63