Joachim Ringelnatz

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1988   Tango mortale (Groteske Gedichte von Wedekind bis Brecht), Eulenspiegel Verlag, Berlín (Berlin)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1967   Postavit vejce po Kolumbovi (Poezie dvacátého století z celého světa), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1980   Café Klösschen (38 Grotesken), Eulenspiegel Verlag, Berlín (Berlin)