Jaroslav Žila

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2002   Marius Kotrba
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2000   V srdci Černého pavouka (Ostravská literární umělecká scéna 90. let), Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)