Tomáš Laub

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1966   Tomáš Laub: Grafika
2006   Tomáš Laub: Viděl jsem
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1995   Setkání V - Rozhraní / Encouter V - Boundary
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2005   Něco, na co se dívám (Rozhovor s Tomášem Laubem), Revolver Revue, , 60, 2005/09, 20-34
Author's Invitation
published, title (subtitle)
2004   Tomáš Laub: Velký tlak
2006   Tomáš Laub: Viděl jsem
2017   Tomáš Laub: Até logo /díla inspirovaná Portugalskem a lusofonními zeměmi/
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1995   Setkání V / Encouter V (Rozhraní / Boundary)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2012   11. aukční salon výtvarníků (383 dárců pro Konto Bariéry)
2014   12. aukční salon výtvarníků (436 dárců pro Konto Bariéry)
Periodical
published, title (subtitle)
2005/09   Revolver Revue (Časopis pro literaturu a výtvarné umění)