zdroj: https://www.google.com/search?q=Pohanka+vojtech+soch%C3%A1r&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiV0OKcyf7pAhUKsKQKHSnjBakQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1920&bih=969#imgrc=Ey6cuFhocWmnlM

Vojtech Pohanka

* 8. 9. 1949, Dvory nad Žitavou (Nové Zámky), Slovensko (Slovakia)
† 3. 1. 2010, Bratislava (Bratislava), Slovensko (Slovakia)
sculptor

 

nationality: Slovak
sex: Male

notes:
NK-2020/06 ne
Pohánka

Vojtech Pohanka

zdroj: https://www.google.com/search?q=Pohanka+vojtech+soch%C3%A1r&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiV0OKcyf7pAhUKsKQKHSnjBakQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1920&bih=969#imgrc=Ey6cuFhocWmnlM
 

Vojtech Pohanka

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1969 - 1975   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), reliéfní sochařství, Pribiš Rudolf, *1913

Vojtech Pohanka

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1982/09/01 - 1992/09/15   Tvorba mladých, Dom umenia, Bratislava (Bratislava)
1983/09/09 - 1983/10/09   Výber z českosloslovenskej komornej plastiky (1970-1983), Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1983/10/26 - 1984/02/15   3. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1985/07 - 1985/09   Socha piešťanských parkov 1985, Piešťany, Piešťany (Piešťany)
1985/10/04 - 1986/01/20   4. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1987/09/24 - 1987/11/15   5. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)

Vojtech Pohanka

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1949-2009: Šesťdesiat rokov / Academy of Fine Arts 1949-2009: Sixty Years, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2003 (XI. Pau – Pop), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Tvorba mladých (Celoslovenská výstava mladých výtvarníkov k zjazdu Socialistického zväzu mládeže v SSSR), Zväz slovenských výtvarných umelcov (ZSVU), Bratislava (Bratislava)
  1983   3. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1983   Výber z českosloslovenskej komornej plastiky (1970-1983), Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1984   Súčasný portrét a zátišie, Zväz slovenských výtvarných umelcov, Mestská organizácia, Bratislava (Bratislava)
  1985   4. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1985/08   18. Socha piešťanských parkov (Venovaná 40. výročiu oslobodenia Československa sovietskou armádou), Mestské kulturné stredisko, Piešťany (Piešťany)
  1987   5. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)