Jan Špáta

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2002   Okamžiky radosti (Rozhovor Martina Štolla s Janem Špátou), Malá Skála (Martin Štoll), Praha