Peter Jasenský

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
1973 - 1977   Stredná umelecko-priemyselná škola, Kremnica (Žiar nad Hronom) , Kružlicová (Brezányová) Terézia