Stanislava Pošustová-Menšíková

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1989   Kaleidoskop, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1991   3x Kinsey Millhoneová, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1994   Konfucius, Odeon, Praha
2002   Tolkien: Zákulisí Pána prstenů, Argo spol. s.r.o., Praha 3
Bibliophily
published, title (subtitle)
1993   Bajky
1995   Kovář z velké Lesné