Kamil Dvořák

* 15. 4. 1934, Remety
Architect, Urbanist

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: xx0084208

notes:
* Blatné Remety?, Vyšné Remety?
Vystudoval architekturu v Praze. Většinu produktivního věku pracoval ve Výzkumném ústavu výstavby a architektury v Praze, kde řadu let vedl Kabinet teorie architektury. Po sametové revoluci se stal ředitelem ústavu. Aktivně též pracoval v mezinárodních organizacích IFHP, ENHR a CIB, přednášel na kongresech, vysokých školách a ve vědeckých a projektových útvarech v zahraničí i u nás. Je autorem řady odborných článků a publikací vydaných u nás i v zahraničí.

Kamil Dvořák

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - 1957   České vysoké učení technické, Praha, Fakulta architektury a pozemního stavitelství, architektura a stavba měst

Kamil Dvořák

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Praha, Praha
1958 - 1960   Stavoprojekt, Liberec (Liberec)

Kamil Dvořák

encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Kdo je kdo v architektuře a příbuzných oborech v České republice 1993, Modrý jezdec, spol. s r.o., Praha

Kamil Dvořák

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Prognostika v architektuře a urbanismu, Státní nakladatelství technické literatury, n.p. (SNTL), Praha

Kamil Dvořák

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Domov budoucnosti, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  2022   Ztracená vláda věcí tvých se k tobě navrátí / The Rule over Your Affairs Once Lost Will Return to You, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Výstava módy v Liberci, Výtvarná práce, 2
soubor fotografií
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   Petrkov Bohuslava Reynka (Cyklus fotomontáží), Nakladatelství Orbis n.p., Karlín, Praha (Hlavní město Praha)