Bartoš Vlček

* 24. 10. 1897, Růžďka (Vsetín), Česká republika (Czech Republic)
7. 1. 1926, Brno (Brno-město), Česká republika (Czech Republic)
translator, writer, poet, pedagogue

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Bartoš Vlček prožil dětství v Růžďce a v Brňově. Studoval na gymnáziu ve Valašském Meziříčí, potom na církevním ústavu Matice cyrilometodějské v Praze. Dříve než mohl nastoupit dráhu učitele, byl odvelen do armády a nastoupil na italskou fontu, kde byl raněn. Válečné události a dramatické životní zkušenosti se staly nedílnou součástí jeho básnického i prozaického díla. Po skončení války byl učitelem v Lipníku nad Bečvou, tam založil Literární skupinu a byl prvním redaktorem jejího časopisu Host. Svým literárním dílem patřil k wolkrovské generaci. Překládal z italštiny a propagoval naši literaturu v Itálii. K nejvýznamnějším patří jeho sbírka poezie Vzpoura samoty a Jenom srdce, z prózy pak Nevděčné lásky a Marný zápas. Bartoš Vlček zůstával literátem zapomenutým, jeho tvorba byla příliš regionální. Byl vyhraněným individualistou, často zaměřeným do sebe.
vmp.cz, 22.5.2017
-
Bartoš Vlček (1897-1926) narodil se 24. října 1897 v Růžďce u Vsetína, vystudoval nižší gymnasium ve Valašském Meziříčí a učitelský ústav v Praze, jako kandidát narukoval, na italském bojišti byl raněn do tváře a zajat, po návratu působil jako odborný učitel v Lipníku nad Bečvou a zemřel 7. ledna 1926 v brněnské nemocnici. Patřil k zakladatelům po¬válečné moravské literární družiny Hosta, přispíval do Cesty, Pramene i do denních listů, knižně vydal r. 1923 tři svazky veršů „Slavnosti večerní" „Vzpoura samoty" a „Milenci", po nichž následovaly prózy „Nevděčné lásky" (1924 pod pseudonymem J. Javor) a „Marný zápas" (1925) a drama¬tická báseň „Učeň" (1925); připravená sbírka veršů „Jenom srdce" vyšla r. 1926 už posmrtně péčí jeho druha Miloše Jirka se studií o básníkovi. Vlček se v Itálii zabýval italskou literaturou a zůstal s ní také doma ve stálých stycích překládaje do češtiny italskou moderní prózu, z níž výbor „Povídky z Itálie" vyšel péči M. Jirka r. 1926 posmrtně, a podávaje o české literatuře zprávy do italských listů.
Miloslav Hýsek: Ztrhané struny zvuk, Česká grafická unie, Praha 1940, s. 417-418


notes:
Pseudonym
Javor, J., 1897-1926