Zdeněk Pešat

Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1998   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 2, M-Ž), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha