Johann Heinrich Wilhelm Tischbein

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1981   Schleswig - Holsteinische Künstlerporträits (Aus dem Bestand des Schleswig - Holsteinischen Landesmuseums)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1991   Slovník světového malířství, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha