Gebahard Fugel

 

sex: male

notes:
mnichovský malíř
v letech 1902-1903 namaloval v poutním místě Altötting v Bavorsku se svými spolupracovníky kruhové panorama Kristova Ukřižování o výšce 10 metrů