Barbora Geržová

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
1999 - 2005   Trnavská univerzita, Trnava (Trnava) (Filozofická fakulta, dějiny umění),