Štefan Uher

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1983   Českoslovenští filmoví režiséři sedmdesátých let, ,
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
2007   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2007 (XVIII. Tik-U), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)