Denis Yoshihide Ichiyama

* 28. 5. 1944, Havaj, Spojené státy (United States)