Lada Knápková

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
2002 - 2009   Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město) (Fakulta výtvarných umění, malba), Kvíčala Petr